ไม่มีระบบหลังร้านให้ยุ่งยาก

 

ลืมแนวคิดเดิมๆ เรื่องการจัดการหลังร้านไปได้เลย เราเล็งเห็นถึงข้อจำกัดของเว็บไซต์ในยุคเก่า ซึ่งหากต้องการแก้ไข ตกแต่งเว็บไซต์ หรือจัดการสินค้าต่างๆ เราต้องเข้าระบบหลังร้าน (Back Office) เพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ และระบบหลังร้านที่ว่านี้ ก็มีเมนูอยู่จำนวนมากซึ่งยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปหมด แค่ต้องการเพิ่มข่าวประกาศก็วุ่นวายเสียเวลากันอยู่นาน จะเพิ่มสินค้าสักชิ้นก็ต้องใช้เวลาอ่านคู่มือเกือบครึ่งชั่วโมง แต่วันนี้ ด้วยระบบจัดการเว็บไซต์ที่เรามี จะช่วยประหยัดเวลาการทำงานจากหลายชั่วโมงเหลือแค่ไม่กี่นาที ด้วยแนวคิดการออกแบบเว็บยุคใหม่ (Modern Web Design) ซึ่งเน้นการใช้งานที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ เราจึงออกแบบให้การแก้ไขข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียว (In-Place Editing) เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการ นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถเห็นสิ่งที่กำลังแก้ไขในตอนนั้นได้ทันที (What You See Is What You Get : WYSIWYG) โดยแบ่งตามรูปแบบการแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้

 

 

 In-Place Dragging & Dropping


เป็นการแก้ไขการจัดวาง Layout หน้าเว็บ เราสามารถลากแกดเจ็ตและวางลงในคอลัมน์และตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจัดวางเหล่านี้ให้ทันทีโดยอัตโนมัติ


Drag and Drop

 

  

 

 In-Place Sorting


เป็นการจัดลำดับการแสดงผลข้อมูลด้วยการลากข้อมูลแล้วเลื่อนจัดลำดับตามต้องการ

 

In-Place Sorting

 


 ตัวอย่างการแก้ไขด้วยวิธีการนี้ได้แก่ ชื่อเมนูหลัก, ข่าวและบทความ, ลิงค์ และสไลด์

 

 

 

 In-Line Editing


เป็นการแก้ไขข้อมูลที่แสดงอยู่ในหน้าเว็บได้ทันทีแบบ Realtime โดยการคลิกที่ข้อมูลนั้นและทำการแก้ไขข้อความได้เลย


In-Line Editing


ตัวอย่างการแก้ไขในลักษณะนี้ได้แก่ ชื่อเมนูหลัก, ชื่อแกดเจ็ต เป็นต้น ซึ่งหากส่วนใดรองรับการแก้ไขด้วยวิธีการนี้ จะสังเกตได้จาก เมื่อเอาเม้าส์วางที่ข้อความ จะแสดงกรอบเส้นประและมีข้อความ "คลิกเพื่อแก้ไข" แสดงขึ้นมา

 

   

 

 In-Line Popup


เป็นการแสดงหน้าต่างแบบ In-Line ซึ่งหน้าต่างนี้จะแสดงในหน้าปัจจุบันที่เราเปิดใช้งานอยู่ ทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ต้องการแก้ไขในขณะที่ทำการแก้ไขอยู่ และทำให้การตอบสนองรวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องเปลี่ยนสลับหน้าเว็บไปมา


In-Line Popup