การตั้งค่าเว็บไซต์

การเปิดใช้งาน/ซ่อน ตะกร้าสินค้า

การซ่อนตะกร้าสินค้าจะมีผลทำให้ปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า" ในหน้าแสดงรายละเอียดสินค้าถูกซ่อนไปด้วย หากเราไม่ต้องการให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้าในหน้าเว็บไซต์ (ดูวิธีการสั่งซื้อสินค้า) เราสามารถทำการซ่อนตะกร้าสินค้าได้ ดังนี้

 

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

ico00 2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 ico01


 

 

3. ไปที่หัวข้อ "ระบบตะกร้าสินค้า" คลิกเอาเครื่องหมาย Checkmark ออก เมื่อต้องการซ่อนตะกร้าสินค้า

 ตะกร้าสินค้า

     

 4. บันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ