การตั้งค่าเว็บไซต์

ไอคอนร้าน Favicon (สำหรับแพ็คเกจ Silver ขึ้นไป)

ไอคอน (favicon.ico)

          ไอคอนร้าน หรือ Favicon.ico คือ ไอคอนขนาดเล็กที่มีไฟล์รูปนามสกุล .ico มีไว้บอกถึงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือการแสดง logo ของเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นใน Address Bar เป็นวิธีการสร้างความคุ้นเคยกับเว็บไซต์ เมื่อผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้เห็นไอคอนของเราบ่อยๆ ก็จะเกิดการจดจำขึ้นมา ขั้นตอนการเพิ่มไอคอนประจำร้านทำได้ดังนี้


line

วิธีแปลงไฟล์รูปให้เป็นนามสกุล ico

เราจำเป็นต้องมีไอคอนที่ที่เป็นนามสกุล .ico ทำได้โดยเข้าไปยัง www.favicon.cc เพื่อทำการแปลงนามสกุลไฟล์รูป

1. ที่หน้าเว็บ เลือกปุ่ม Import Image Button

เลือกปุ่ม import image

 

2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์รูปในเครื่องของเรา

คลิกที่ปุ่ม Choose File

 

3. เลือกไฟล์รูปที่ต้องการทำเป็นไอคอนร้าน

เลือกไฟล์รูปที่อยู่ในเครื่อง

 

4. เลือก Keep dimensions แล้วคลิกที่ปุ่ม ปุ่ม Upload

Upload File

 

5. เราจะเห็นรูปตัวอย่างที่ช่อง B ซึ่งรูปที่อัปโหลดขึ้นไปนั้น เมื่อถูกย่อลง รายละเอียดบางอย่างอาจขาดหาย เราสามารถแต่งเติมแก้ไขได้ในช่อง A โดยใช้เครื่องมือในช่อง C  

ปรับแต่งรูปตามต้องการ

 

ุ6. เมื่อปรับแต่งไอคอนได้ตามต้องการแล้ว ให้ดาวน์โหลดไอคอน โดยคลิกที่ปุ่ม favicon10 ใต้รูปตัวอย่าง

แก้ไขรายละเอียดไอคอนให้ชัดเจนขึ้น

 

 line

วิธีเพิ่มไอคอนร้าน

1. ที่เว็บไซต์ร้านค้าของเรา คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

icon00 

 


2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 ico01

   

3. ที่หัวข้อ "ไอคอน (favicon.ico)" ทำการอัปโหลดไอคอนที่เราได้แปลงไฟล์เป็นนามสกุล ico แล้ว โดยเลือกปุ่ม "เรียกดู" (ดู วิธีการอัปโหลดไฟล์ 

 

4. เมื่ออัปโหลดและเลือกไฟล์ไอคอนที่ต้องเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการบันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ