การตกแต่งเว็บไซต์

วิธีการอัปโหลดไฟล์

1. คลิกที่ปุ่ม   ในหน้าเว็บที่มีการอนุญาตให้อัปโหลด

 

2. จะปรากฏหน้าต่างอัพโหลดขึ้นมา เลือก 

 

 

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

 

 

 

4. เมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จ จะแสดงรูปภาพตัวอย่าง ดังภาพ เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม "ตกลง"