การตั้งค่าเว็บไซต์

แบนเนอร์ป้ายร้านค้า (Banner)

01

แบนเนอร์ป้ายร้านค้า คือ ส่วนบนสุดของเว็บไซต์ ในส่วนนี้เราสามารถใส่รูปภาพหรือรายละเอียดที่เป็นข้อความได้ตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนในการเพิ่มดังนี้

02_web 

วิธีเพิ่มแบนเนอร์ป้ายร้านค้า (Banner)

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

icon00 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 icon01

   

 

3. ที่หัวข้อ "แบนเนอร์" เราสามารถอัปโหลดรูปแบนเนอร์ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม btnInsertImg  (ไฟล์รูปแบนเนอร์มีความกว้างสูงสุด 980px) และสามารถเขียนข้อความต่างๆ พร้อมจัดรูปแบบได้โดยใช้เครื่องมือจัดการต่างๆ ที่มีให้ 

ปรับแต่งแบนเนอร์

 

 

4. เมื่อจัดการแบนเนอร์ได้ต้องเรียบร้อยแล้วแล้ว ก็ทำการบันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ

 

 

ตัวอย่างแบนเนอร์ที่เพิ่มเข้าไป

ตัวอย่างแบนเนอร์

 

 

 

หมายเหตุ ในบางชุดรูปแบบ (Theme) จะไม่สามารถแสดงแบนเนอร์ที่มีความสูงเกินกว่าที่ชุดรูปแบบนั้นกำหนดได้