การตั้งค่าเว็บไซต์

คำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้า

คำอธิบายเว็บไซต์ จะช่วยบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไร นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ Search Engine อย่างเช่น Google สามารถค้นหาเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น วิธีตั้งค่าคำอธิบายเว็บไซต์ ทำได้ดังนี้

 

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

icon00 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 icon01

   

 

3. ไปที่หัวข้อ "คำอธิบาย" แล้วทำการแก้ไข

 

 

 

 4. ทำการบันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ