การตั้งค่าเว็บไซต์

ข้อความส่วนล่างของเว็บไซต์ (Footer)

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

icon00 

 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 ico01

   

 

 

3. ไปที่หัวข้อ "ส่วนท้าย" แล้วทำการแก้ไข

ico18

 

 

 4. บันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ