การตั้งค่าเว็บไซต์

ค่าจัดส่งสินค้า

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

ico00 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "วิธีการจัดส่ง" 

ico21


 

 3. เมื่อกรอกรายละเอียดตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่าง