การตั้งค่าเว็บไซต์

การอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันเนื้อหา

การอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในบทความของเว็บไซต์ของท่าน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มีส่วนร่วมในเนื้อหา โดยเราได้ใส่ Facebook Comment ไว้ใต้บทความในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้เข้าใช้งาน และยังช่วยให้บทความได้กระจายไปตาม Social Media ได้อย่างง่ายและกว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปุ่มให้แบ่งปันเนื้อหาโดยการ Share ไปยัง Facebook และ Tweet ไปยัง twitter อีกด้วย เพื่อช่วยในการโปรโมทบทความไปยังผู้คนจำนวนมากได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเปิดหรือปิดความสามารถนี้ไปได้ โดยหากท่านเลือกไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น ช่องในการแสดงความคิดเห็นใต้บทความจะไม่แสดง และหากท่านเลือกไม่อนุญาตให้แบ่งปันเนื้อหาในเว็บไซต์ของท่าน ปุ่ม Share ไปยัง Facebook และ Tweet ไปยัง twitter ก็จะไม่แสดงด้วยเช่นกัน

 

วิธีการตั้งค่าตัวเลือกนี้ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

icon00 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 ico01

   

 

3. ไปที่หัวข้อ "เนื้อหา" แล้วทำการเลือกการอนุญาตต่างๆ

  

 

 4. บันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ