การตกแต่งเว็บไซต์

การเปลี่ยนชุดรูปแบบ (Theme)

 1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ชุดรูปแบบ" 

theme01 

 

 

2. จะแสดงหน้าต่างชุดรูปแบบทั้งหมดขึ้นมา สามารถคลิกเลือกดูตัวอย่างตามต้องการ เมื่อได้รูปแบบตามที่ต้องการ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งเว็บด้วยการกำหนดรูปแบบ CSS Style เอง ระบบของเราก็มีเครื่องมือให้ใช้เช่นกัน (ดูวิธีตกแต่งเว็บขั้นสูง