การตกแต่งเว็บไซต์

การปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์

 1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "เลย์เอาท์" 

lo00 

 

 

2. จะแสดงหน้าต่างชุดรูปแบบเลย์เอาท์ทั้งหมดขึ้นมา สามารถเลือก แบบสำเร็จรูป ที่มีให้หรือ เลือกเอง เพื่อกำหนดรูปแบบเองก็ได้ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

lo01           lo02