การตกแต่งเว็บไซต์

การปรับแต่งขั้นสูง

1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ขั้นสูง"

adv05 

 

 

2. จะแสดงหน้าต่างขั้นสูงขึ้นมา สามารถเลือกปรับรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ