การจัดการร้านค้าและสินค้า

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ สินค้า

วิธีการในการจัดการสินค้ามีดังนี้

line

การเพิ่มสินค้า

1. ไปที่เมนู "สินค้า" เลือกปุ่ม  หรือคลิกที่  แล้วเลือก "เพิ่ม" ก็ได้เช่นกัน

 

2. กรอกรายละเอียดสินค้า

 

3. หากต้องการประกาศสินค้าไปยัง Facebook ของท่าน ทำได้โดยเลือก โพสต์ไปยัง Facebook และกดปุ่ม "บันทึก" 

line

การแก้ไขสินค้า

1. ไปที่เมนู "สินค้า"  เมื่อวางเม้าส์ไว้บนรูปสินค้าที่ต้องการแก้ไขแล้ว จะปรากฏปุ่ม  ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม  

 

 

 

2. แก้ไขรายละเอียดสินค้าและทำการบันทึก

line

การลบสินค้า

 

1. ไปที่เมนู "สินค้า"  เมื่อวางเม้าส์ไว้บนรูปสินค้าที่ต้องการลบแล้ว จะปรากฏปุ่ม  ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม  

 

 

2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามเพื่อเป็นการยืนยันการลบสินค้า คลิกที่ปุ่ม "OK" เพื่อลบสินค้า