การจัดการร้านค้าและสินค้า

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หมวดหมู่สินค้า

วิธีการในการจัดการหมวดหมู่มีดังนี้


line

การเพิ่มหมวดหมู่

1. ไปที่แกดเจ็ต "หมวดหมู่" คลิกที่ปุ่ม 

cate00


2. จะปรากฎหน้าต่างเพิ่มหมวดหมู่ขึ้นมา ทำการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าแล้วกดปุ่ม "บันทึก"

line

การแก้ไขหมวดหมู่

ไปยังชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข คลิกที่  จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้แก้ไข จากนั้นทำการแก้ไขแล้วกดปุ่ม "บันทึก"

line

การลบหมวดหมู่

1. ไปยังชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ คลิกที่  


2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามเพื่อยืนยันการลบข้อมูล กดปุ่ม "OK" เพื่อลบข้อมูล