การตกแต่งเว็บไซต์

การดูร้านค้าในมุมมองผู้อื่น

 เราสามารถดูร้านค้าของเราในมุมมองของลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมได้ โดยคลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ดูในมุมมองคนอื่น" 

other00

 

ซึ่งการโหมด "ดูในมุมมองคนอื่น" จะเป็นการออกจากโหมด "แก้ไข" หากต้องการเข้าสู่โหมดแก้ไข ให้คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าเว็บ