การตกแต่งเว็บไซต์

การจัดลำดับเมนูหลัก

วางเม้าส์บนเมนูที่ต้องการย้ายตำแหน่ง จากนั้นคลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังภาพประกอบ

 

เมื่อวางลงยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ

 

หมายเหตุ เมนู "หน้าหลัก" จะไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้