การตกแต่งเว็บไซต์

การจัดลำดับ ลิงค์/ข่าว/บทความ

 วางเม้าส์บนข่าวหรือบทความที่ต้องการย้ายตำแหน่ง จะปรากฏรูป  ขึ้นมา จากนั้นคลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังภาพประกอบ

 

เมื่อวางลงยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ