เกี่ยวกับแกดเจ็ต

เกี่ยวกับแกดเจ็ต

 แกดเจ็ตแต่ละตัว จะมีเมนูสำหรับจัดการข้อมูลและตั้งค่าของตัวเอง โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทการใช้งาน ซึ่งเมนูดังกล่าวจะแสดงเมื่อวางเม้าส์บนแกดเจ็ตนั้นในโหมดแก้ไข จะปรากฏ  ขึ้นมา เมื่อคลิกเลือกจะแสดงเมนู ดังรูปตัวอย่าง 

 

เมนูหลักๆ ของแกดเจ็ตจะประกอบด้วย

  • การมองเห็น : เป็นการตั้งค่าการแสดงผลแกดเจ็ตนี้ให้เห็นในทุกๆ หน้า หรือแสดงในหน้านี้เพียงหน้าเดียวเท่านั้น
  • ตัวเลือก : เป็นการตั้งค่าลักษณะของแกดเจ็ต โดยสามารถเลือก ซ่อน/แสดง เส้นขอบ และซ่อน/แสดง ส่วนหัว (ชื่อแกดเจ็ต) 
  • ลบออก : เป็นการลบแกดเจ็ตนี้ออกจากหน้าเว็บ ในบางแกดเจ็ตจะไม่อนุญาตให้ลบออก แต่จะให้เลือกซ่อนหรือแสดงแทน
 
นอกจากนี้แกดเจ็ตบางตัวอาจมีเมนูให้จัดการข้อมูลหรือตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลด้วย เช่น แกดเจ็ตสินค้า จะมีเมนูให้เพิ่มสินค้า, เมนูแสดงรายการสินค้าทั้งหมด และเมนูตั้งค่า ดังรูป
adv03