เกี่ยวกับแกดเจ็ต

การจัดวางตำแหน่งแกดเจ็ต

 1. วางเม้าส์ที่ส่วนเส้นขอบบนของแกดเจ็ต จะปรากฏ cursor  

move00

 

2. ทำการคลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งตำแหน่งที่สามารถวางได้จะปรากฏกรอบเส้นประขึ้นมา 

move01

 

 3. เมื่อวางลงยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ

move02