เกี่ยวกับแกดเจ็ต

การเปลี่ยนชื่อแกดเจ็ต/การซ่อนชื่อแกดเจ็ต

วางเม้าส์บนชื่อแกดเจ็ตที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จะปรากฏเส้นประและ cursor รูป  ขึ้นมา ดังหมายเลข 1 ในภาพประกอบ จากนั้นคลิกเม้าส์เพื่อทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Enter หรือคลิกที่บริเวณอื่น ระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ

 

 

 

 

ในกรณีที่ไม่ต้องการซ่อนชื่อแกดเจ็ต สามารถทำได้ดังนี้
1. วางเม้าท์บนแกดเจ็ต จะปรากฏ   ขึ้นมา ให้คลิกติ๊กเครื่องหมายถูก หน้าตัวเลือก  เพียงเท่านี้ชื่อแกดเจ็ตก็จะถูกซ่อนไปโดยทันที

hidetitle