เริ่มต้นใช้งาน

การสร้างเว็บไซต์

 ในหน้า "โปรไฟล์" จะแสดงเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณ และสามารถสร้างเว็บไซต์ใหม่เพิ่มได้ไม่จำกัด โดยการเลือกที่ปุ่ม "เพิ่ม" หรือ เครื่องหมาย  

start09

 

จากนั้นจะเข้าสู่หน้า "สร้างเว็บไซต์" ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการกรอกข้อมูล ทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้


1. ทำการเลือกแพ็คเกจที่ต้องการ กรอกที่อยู่เว็บ (Subdomain) ที่ต้องการ โดยที่อยู่เว็บนี้สามารถเข้าใช้งานได้เลยทันที เนื่องจากในการสร้างเว็บไซต์ครั้งแรก โดเมนหลัก (www.yourdomain.com) จะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าคุณจะทำการชำระค่าบริการ เมื่อชำระค่าบริการแล้วทางเราจะดำเนินการจดโดเมนให้ทันที หลังจากโดเมนหลักใช้งานได้แล้ว ระบบจะทำการแสดงลิงค์ของเว็บเป็นโดเมนหลักให้โดยอัตโนมัติ 

 

2. กดปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ในระบบหรือไม่ หากไม่ซ้ำในระบบ ก็สามารถใช้งานได้ โดยจะแสดงเครื่องหมาย  หน้าปุ่มตรวจสอบ 

start10

 

 

3. เลือก "จดโดเมนใหม่" หากคุณต้องการจดโดเมนใหม่ และหากคุณมีโดเมนอยู่แล้ว ให้เลือก "ย้ายโดเมนที่มีอยู่แล้วมาที่เรา" ซึ่งเป็นการย้ายโดเมนมาใช้กับเว็บเราและต่ออายุ 1 ปี 

4. หากเป็นการจดทะเบียนโดเมนใหม่ให้ กดปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีโดเมนชื่อนี้อยู่ในระบบโดเมนทั่วโลกหรือไม่ หากไม่ซ้ำ ก็สามารถใช้งานได้ โดยจะแสดงเครื่องหมาย  หน้าปุ่มตรวจสอบ 

5. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และควรกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของโดเมนและเว็บไซต์

ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในระบบจดทะเบียนโดเมนซึ่งสามารถตรวจสอบและเรียกดูได้ทั่วโลก

start11

 

 

6. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ร้านค้าของคุณให้ครบถ้วน ข้อมูลนี้สำคัญมากเพราะจะบ่งบอกว่า เว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับอะไร จะช่วยให้ Search Engine อย่างเช่น Google สามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้อย่างถูกต้อง

start12

 

 

 

7. เมื่อทำการตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อทำการสร้างเว็บไซต์ใหม่ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ และข้อมูลการชำระเงิน (ยกเว้นแพ็คเกจ Free จะไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด)

start13

 

8. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า "โปรไฟล์" เพื่อแสดงเว็บไซต์ใหม่ที่สร้างเพิ่มขึ้นมา คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทันที โดยเป็นการเข้าใช้งานผ่าน Subdomain (xxx.dapzit.com) โดยคุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์จาก โดเมนหลัก (www.yourdomain.com) ได้หลังจากทำการชำระค่าบริการและแจ้งข้อมูลการชำระเงินแล้ว

start14