การจัดการร้านค้าและสินค้า

การกำหนดวิธีชำระเงินของร้านค้า

1. เลือกเมนู "การชำระเงิน" 

2. เลือก  (ปุ่มแก้ไข) 

 

 

3. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ เพิ่ม/แก้ไข วิธีการชำระเงิน

 

 

4. ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปจะมาปรากฏอยู่ในส่วนของข้อมูลวิธีการชำระเงิน