เริ่มต้นใช้งาน

แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเรา ถูกออกแบบและพัฒนาด้วยแนวคิดกล่องข้อความ คล้ายการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป ที่สามารถแทรกกล่องข้อความเข้าไปในเอกสารได้

เราได้ทำการประยุกต์เอากล่องข้อความมาสร้างเป็นโปรแกรมย่อยๆ เพื่อใช้ร่วมกับเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า แกดเจ็ต (Gadget) โดยเว็บไซต์สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หรือย้ายตำแหน่งแกดเจ็ต ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ในอนาคต เนื่องจากเราสามารถสร้างแกดเจ็ตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้เว็บไซต์หรือรองรับการทำงานใหม่ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขระบบเว็บไซต์หรือสร้างเว็บใหม่ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแกดเจ็ตสามารถอ่านจากหัวข้อ เกี่ยวกับแกดเจ็ต