การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (ลูกค้า)

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ สินค้าในตะกร้าสินค้า

การจัดการสินค้าในตะกร้ามีวิธีการดังนี้

 

ข้อควรระวัง ในกรณีที่ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านตะกร้าในหน้าเว็บ ไม่ควรซ่อนตะกร้าสินค้าหรือเลือกการมองเห็นแบบ "แสดงในหน้านี้เท่านั้น" เพราะจะมีผลทำให้ปุ่ม "เพิ่มสินค้าลงตะกร้า" ถูกซ่อน ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บได้

line 

การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า

1. คลิกที่ปุ่ม 

2. สินค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยทันที

ตะกร้าสินค้า

 

 

3. เราสามารถวางเม้าส์บนไอคอนตะกร้าสินค้าเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ได้

ตะกร้าสินค้า

 

 

line 

การแก้ไขและลบสินค้าในตะกร้า

 

คลิกที่ไอคอน ตะกร้าสินค้า เพื่อเข้าไปยังหน้าตะกร้าสินค้าดังตัวอย่างภาพประกอบข้างล่างนี้ ซึ่งหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าในตะกร้าและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

การแก้ไขจำนวนสินค้า คลิกที่ช่อง จำนวน ลบตัวเลข/ใส่ตัวเลขลงไปได้ตามต้องการ 

การลบสินค้า ทำได้โดยออกจากตะกร้าได้โดยคลิกที่ edit03

ตะกร้าสินค้า