การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (ลูกค้า)

การสั่งซื้อสินค้า

 

1. คลิกไอคอนตะกร้าสินค้า  

 

2. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อจากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

 

 

 

 3. กรอกข้อมูลที่ใช้สำหรับจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน (อีเมลที่คุณกรอกนั้น ระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์จะใช้ในการส่งข้อมูลเพื่อแจ้งรายละเอียดการซื้อสินค้าและการชำระเงิน อีเมลจะถูกส่งไปเมื่อคุณทำการยืนยันในข้อ 5) แล้วคลิกที่ปุ่ม 

 

 

 

 4. เลือกวิธีการชำระเงิน คลิกที่ปุ่ม 

 

 

5. ตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อและที่อยู่ในการจัดส่งก่อนการยืนยัน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   

 

 

6. คุณจะได้รับเลขที่การสั่งซื้อ ใช้สำหรับแจ้งสถานะการชำระเงินของคุณ (ดูวิธีแจ้งการชำระเงิน) และติดตามสถานะการสั่งซื้อ (ดูวิธีติดตามสถานะการสั่งซื้อ)