การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (ลูกค้า)

แจ้งการชำระเงิน

1. ไปที่เมนู "การชำระเงิน" 

2. กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ แล้วคลิกที่ปุ่ม 

add12

 

3. กรอกรายละเอียดการชำระเงินแล้ว "บันทึก" 

add13

 

เราสามารถนำเลขที่ใบสั่งซื้อไปเช็คสถานะการชำระเงินและติดตามสถานะการสั่งซื้อได้