การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (ลูกค้า)

ติดตามสถานะการสั่งซื้อ

1. ไปที่เมนู "บริการ" 

2. กรอกเลขที่สั่งซื้อ แล้วคลิกปุ่ม 

3. จะปรากฏตารางสถานะขึ้นมา 

 

4. เมื่อเจ้าของร้านทำการเปลี่ยนสถานะการจัดส่ง (  ) เป็นเครื่องหมายถูก () เราสามารถติดตามพัสดุได้โดยคลิกที่ "เลขที่สั่งซื้อหรือชื่อ" ของเรา เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลการสั่งซื้อดังตัวอย่างข้างล่างนี้ แล้วคลิกหมายเลขพัสดุ จะปรากฏหน้าต่าง Track & Trace ของไปรษณีย์ไทยขึ้นมา