เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 1. เลือกปุ่ม  ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"

adv14

 

2. จะลิงค์มายังหน้าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิกที่  แก้ไข 

 

3. แก้ไขข้อมูลต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"