เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เลือกปุ่ม  ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"

adv14

 

 

2. คลิก "เปลี่ยน" หลังรหัสผ่าน

 

 

3. ใส่รหัสผ่านเดิมและตั้งรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มบันทึก