เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าภาษา

 เราสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในเว็บของเราได้ โดย

 1. เลือกปุ่ม  ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"

adv14

 

2. เลือกเมนู "ภาษา" แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"