การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (ลูกค้า)

การติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์

1. ไปที่เมนู "ติดต่อเรา" 

2. ที่กล่องข้อความ กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่เราต้องการแล้วคลิกปุ่ม "บันทึก" ข้อความดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเจ้าของเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์จะดำเนินการติดต่อกลับมาในภายหลัง