การตั้งค่าเว็บไซต์

การปิดร้านชั่วคราว

 1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

ico00 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 ico01

   

 

 

3. ไปที่หัวข้อ การมองเห็น แล้วเลือก "ส่วนตัว"

ico02

 

 

4. บันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ

 

 

หมายเหตุ การปิดร้านค้าชั่วคราว เจ้าของร้านจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ได้ตามปกติเมื่ออยู่ในโหมด "แก้ไข" หากอยู่โหมด "ดูมุมมองคนอื่น" (ดูวิธีเลือกโหมดดูในมุมมองคนอื่น) จะเห็นข้อความแสดงการปิดร้านค้าชั่วคราว ดังภาพประกอบข้างล่าง และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้