เกี่ยวกับแกดเจ็ต

แกตเจ็ต : อัลบั้มภาพ

       วิธีจัดการแกดเจ็ตอัลบั้มภาพ มีดังนี้

 

line

วิธีแก้ไขชื่ออัลบั้มภาพ

1. วางเม้าส์บนอัลบั้มที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏไอคอน edit00 (แก้ไข) ขึ้นมา คลิกที่ edit00

แกดเจ็ตอัลบั้มภาพ

 

2. จะปรากฏหน้าสำหรับแก้ไขขึ้นมา ทำการแก้ไขชื่ออัลบั้มที่หัวข้อ "ชื่อเรื่อง" หลังจากนั้น คลิกที่บริเวณอื่น จะปรากฏปุ่ม btnSubmit ขึ้นมา กดที่ปุ่ม "บันทึก" 

วิธีเปลี่ยนชื่ออัลบั้มภาพ

 

lineวิธีการเพิ่มรูปในอัลบั้มภาพ

1. วางเม้าส์บนอัลบั้มที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏไอคอน edit00 (แก้ไข) ขึ้นมา คลิกที่ edit00

แกดเจ็ตอัลบั้มภาพ

 

 

2. จะปรากฏหน้าสำหรับแก้ไขขึ้นมา เพิ่มรูปภาพโดยกดปุ่ม albumbtnAdd  เลือกรูปภาพในเครื่องที่ต้องการ 

วิธีเพิ่มรูปในอัลบั้มภาพ

 

 

line วิธีการจัดลำดับรูปในอัลบั้มภาพ

1. วางเม้าส์บนอัลบั้มที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏไอคอน edit00 (แก้ไข) ขึ้นมา คลิกที่ edit00

แกดเจ็ตอัลบั้มภาพ

  

2. จะปรากฏหน้าสำหรับแก้ไขขึ้นมา คลิกเม้าส์ค้างบนรูป จะเห็นว่าเม้าส์เปลี่ยนเป็นรูป MoveCursor2 ให้ทำการลากรูปไปยังลำดับที่ต้องการ แล้วปล่อยเม้าส์ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติ

วิธีจัดลำดับรูปภาพในอัลบั้ม


 

line วิธีลบรูปในอัลบั้มภาพ

1. วางเม้าส์บนอัลบั้มที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏไอคอน edit00 (แก้ไข) ขึ้นมา คลิกที่ edit00

แกดเจ็ตอัลบั้มภาพ

 

2. จะปรากฏหน้าสำหรับแก้ไขขึ้นมา วางเม้าส์บนรูปที่ต้องการลบ จะปรากฏไอคอน edit03 (ลบ) คลิกที่ edit03 เพื่อทำการลบรูปภาพ

วิธีลบรูปในอัลบั้มภาพ