การตั้งค่าเว็บไซต์

ชื่อเว็บไซต์

         ตัวอย่างการแสดงชื่อเว็บไซต์บน Title Bar ของ แต่ละ Browser

ตัวอย่างการแสดงชื่อเว็บไซต์บน Title Bar ของ แต่ละ Browser

 


1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์ ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ตั้งค่า"

icon00 

 

 

2. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้นเลือกที่เมนู "ตั้งค่า"

 icon01

 

3. กรอกชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการได้ที่ที่หัวข้อ "ชื่อเว็บไซต์" แล้วทำการบันทึกข้อมูลโดยเลือกปุ่ม  ด้านล่างในหน้าเว็บ

ชื่อเว็บไซต์