อัพเดทสถานะสั่งซื้อ (เจ้าของร้าน)

  • จัดการรายการสั่งซื้อสินค้า
      เมื่อทำการ Login เป็นเจ้าของเว็บไซต์  รายการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ทั้งหมดจะปรากฏให้เห็น ซึ่งขั้นตอนในการจัดการรายการสั่งซื้อสามารถทำได้ดังนี้ 1. วางเม้าส์บนรายการสั่งซื้อที่ต้องการ...
    4 พฤษภาคม 2556 18:10