การตกแต่งเว็บไซต์

 • การปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์
   1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์  ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "เลย์เอาท์"         2. จะแสดงหน้าต่างชุดรูปแบบเลย์เอาท์ทั้งหมดขึ้นมา สามารถเลือก แบบสำเร็จร...
  23 มีนาคม 2555 16:13
 • การเปลี่ยนชุดรูปแบบ (Theme)
   1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์  ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ชุดรูปแบบ"        2. จะแสดงหน้าต่างชุดรูปแบบทั้งหมดขึ้นมา สามารถคลิกเลือกดูตัวอย่างตามต้อง...
  22 มีนาคม 2555 21:32
 • การปรับแต่งขั้นสูง
  1. คลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์  ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู "ขั้นสูง"       2. จะแสดงหน้าต่างขั้นสูงขึ้นมา สามารถเลือกปรับรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ
  23 มีนาคม 2555 16:22
 • การจัดลำดับเมนูหลัก
  วางเม้าส์บนเมนูที่ต้องการย้ายตำแหน่ง จากนั้นคลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังภาพประกอบ   เมื่อวางลงยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ   หมา...
  24 มีนาคม 2555 10:48
 • การจัดลำดับ ลิงค์/ข่าว/บทความ
   วางเม้าส์บนข่าวหรือบทความที่ต้องการย้ายตำแหน่ง จะปรากฏรูป  ขึ้นมา จากนั้นคลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังภาพประกอบ   เมื่อวางลงยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว...
  24 มีนาคม 2555 11:57
 • การเพิ่มหน้าใหม่ (เพิ่มเมนูหลักใหม่), การเปลี่ยนชื่อ/แก้ไข/ซ่อน เมนูหลัก
  การจัดการเมนูหลักมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การเพิ่มหน้าใหม่ (เพิ่มเมนูหลักใหม่) การเปลี่ยนชื่อเมนูหลัก  การซ่อน/แก้ไขข้อมูลเมนูหลัก ไอคอน ลิงค์ (Permalink) การมองเห็น...
  24 มีนาคม 2555 13:29
 • วิธีการอัปโหลดไฟล์
  1. คลิกที่ปุ่ม    ในหน้าเว็บที่มีการอนุญาตให้อัปโหลด   2. จะปรากฏหน้าต่างอัพโหลดขึ้นมา เลือก      3. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด      ...
  22 มีนาคม 2555 15:07
 • การดูร้านค้าในมุมมองผู้อื่น
   เราสามารถดูร้านค้าของเราในมุมมองของลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมได้ โดยคลิกที่เมนูปรับแต่งเว็บไซต์  ด้านบนขวาของหน้าเว็บ และเลือกเมนู  "ดูในมุมมองคนอื่น"     ซึ่งการโหมด&nbs...
  24 มีนาคม 2555 10:43
 • การแทรกรูปภาพ ใน ข่าว/รายละเอียดสินค้า/แกดเจ็ต HTML แบบกำหนดเอง
  ขอยกตัวอย่างการแทรกรูปภาพใน แกดเจ็ต HTML แบบกำหนดเอง ให้ดูละกันนะคะ    แกดเจ็ตคืออะไร??? มาทำความรู้จักกับแกดเจ็ตกันดีกว่า เกี่ยวกับแกดเจ็ต การเพิ่มแกดเจ็ต การจ...
  22 พฤษภาคม 2555 14:56
 • การแทรกวีดีโอ ใน ข่าว/รายละเอียดสินค้า/แกดเจ็ต HTML แบบกำหนดเอง
  ขอยกตัวอย่างการแทรกวีดีโอในแกดเจ็ต HTML แบบกำหนดเอง ให้ดูละกันนะคะ ซึ่งการแทรกวีดีโอมี 2 วิธีดังนี้ค่ะ  วิธีที่ 1 การ copy ลิงค์วีดีโอมาวาง ซึ่งสามารถใช้ได้กับวีดีโอจาก Youtube วิธีที...
  22 พฤษภาคม 2555 21:04