เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

 • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
   1. เลือกปุ่ม   ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"   2. จะลิงค์มายังหน้าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิกที่   ...
  28 มีนาคม 2555 16:45
 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน
  1. เลือกปุ่ม   ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก  "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"     2. คลิก "เปลี่ยน" หลังรหัสผ่าน   &n...
  28 มีนาคม 2555 16:46
 • การตั้งค่าคำถามส่วนตัวสำหรับรีเซทรหัสผ่าน
  1. เลือกปุ่ม   ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก  "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"   2. คลิก "เปลี่ยน" ที่หัวข้อคำถาม   3. เลือกค...
  28 มีนาคม 2555 16:47
 • การตั้งค่าภาษา
   เราสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในเว็บของเราได้ โดย  1. เลือกปุ่ม   ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าเว็บหลังชื่อในระบบของท่าน (Username) แล้วเลือก  "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน"   2...
  28 มีนาคม 2555 16:46